آموزش CSS - تفاوت ویژگی Float و Clear در CSS

برای ایجاد سایت های چند ستونه توسط CSS یکی از بهترین خاصیت هایی که میتوانید به تگ ها بدهید ، خاصیت Float است.

float-css

وقتی به یک المان در کد خود float به سمت چپ یا راست میدهید ، المان مورد نظر به آن سمت خاص میرود و بقیه المان هایی که بعد از تگ مذکور آمده اند و float ندارند به سمت مخالف رانده میشوند و اطراف المان مورد نظر را فرا می گیرند.

در استفاده از خاصیت float و clear در تگ های html چند نکته است که باید مدنظر داشته باشید :

:: اگر میخواهید المان های دیگر اطراف المان float شده را بگیرند باید بصورت inline باشند یا اگر float دارند باید جهت float آنها با جهت float المان اولیه یکی باشد.

:: المان هایی که خاصیت float می گیرند، اندازه شان به اندازه محتوای داخلشون بستگی دارد و اگر محتوا کم باشد، المان مورد نظر کوچک میشه . برای رفع این مشکل باید width رو به المانی که float دارد بدهید.

:: اگر در یک المان block چند تا المان float داشته باشید ، المان بلاک جمع میشه و گاهی المان های float از پایین ، از المان parent خود بیرون می زنند. برای رفع این مشکل اینجا را بخوانید .

:: اگر المانی که بعد ازالمان float شده میاد، خاصیت clear داشته باشد، دیگه اطراف المان فلوت شده را فرا نمی گیرد.

:: المانی که خاصیت clear=both دارد و float نیز شده است، فقط المان هایی را که قبل از خودش آمده است، clear میکند . نه المان های بعدی را